Organisasi

Struktur Organisasi di Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana adalah:

Direktur :  Dr. Ir. Erizal, MAgr. 

 
Sekretaris/Petty Cash :  Karyawati Sutarno, SE.
 
Kasubdit Inventaris :  Sulistiyono, S.E.,M.Si
 
 
Kasubdit Pengembangan Sarana :  R. Hamzah, SPt. MSi.
 
 - Kasie  Kantor : 

Kosasih idja Suharja

 
 - Kasie Sarana Akademik : Adi Rukmana, SE  
Kasubdit Pengembangan Prasarana :  Supriyanto, SE.  
 - Kasie Gedung : Amin Suroso, ST.  
 - Kasie Lanskapr : Arif Munandar